DLA FIRM

– Komfortowe grupy

– Grupy dobierane według poziomu zaawansowania i indywidualnych predyspozycji

– Kompleksowa opieka metodyczna i monitorowanie postępów w nauce

– Język ogólny i specjalistyczny

– Zajęcia w siedzibie szkoły lub w miejscu uzgodnionym z klientem

Sprawna komunikacja w biznesie to podstawa w XXI w. Rozumiemy to i od 13 lat podnosimy kwalifikacje językowe  pracowników na wszystkich szczeblach. Zaufało  nam już  wielu pracodawców w Wejherowie i okolicach.