– Komfortowe grupy do 6 osób

– Grupy dobierane według wieku, poziomu zaawansowania i indywidualnych predyspozycji

– Nacisk na mówienie

– Metody nauczania , które rozwijają umiejętności współpracy i skutecznej komunikacji

– bezpłatne warsztaty

Pracujemy z dziećmi na podręcznikach National Geographic Learning
ponieważ , poszerzają wiedzę o otaczającej nas rzeczywistości, wzbudzają
w słuchaczu ciekawość i pozwalają lepiej zrozumieć świat. Rozwijają
umiejętność współpracy i skutecznej komunikacji. Uczą odpowiedzialności
za siebie, innych ludzi i otaczający świat, A TO WSZYSTKO W JĘZYKU
ANGIELSKIM!

jak możesz pomóc swojemu dziecku w nauce języka angielskiego?

Pobierz broszurę