– Komfortowe grupy do 6 osób

– Zajęcia indywidualne

– Nacisk na mówienie

– Duży nacisk na praktykę i pracę ustną (słuchanie i mówienie)

– Zajęcia językowe metodą bezpośrednią odbywają się prawie wyłącznie w języku angielskim.

– dostęp do platformy e-learningowej dla słuchaczy

Najlepszym sposobem nauki języka jest po prostu posługiwanie się nim. Podręczniki z których korzystamy w naszej szkole łączą zalety metody bezpośredniej i komunikacyjnej. Metoda bezpośrednia pozwala słuchaczowi opanować najważniejsze umiejętności językowe – mówienie oraz rozumienie ze słuchu – w szybki i atrakcyjny sposób. Metoda komunikacyjna pomaga utrwalić angielską gramatykę i słownictwo w autentycznych kontekstach.