Facebook

NA CZYM POLEGA METODA ?

Metoda została uznana za jedną z najszybszych i najskuteczniejszych w nauce języka angielskiego. Opracował ją w latach 50-tych angielski językoznawca Robin Callan. Jest przykładem metody bezpośredniej, w której kładzie się szczególny nacisk na praktyczną znajomość języka angielskiego, stosowanego w różnych aspektach życia codziennego i zawodowego. Jest ona oparta na programowanej, kontrolowanej
i kierowanej przez lektorów konwersacji, której celem jest wypracowanie prawidłowych nawyków myślenia po angielsku, bez tłumaczenia z języka ojczystego.

Ważna kolejność: ucho, usta, oko, ręka

Metoda Callana wykorzystuje naturalne etapy, których kolejność ma zasadnicze znaczenie w poznawaniu języka obcego. Nauka studenta przebiega w podobny sposób, jak uczył się języka ojczystego będąc dzieckiem. Najpierw słyszał wyrazy i zwroty, potem je powtarzał naśladując rodziców, następnie poznawał litery, wyrazy i uczył się czytać, by wreszcie na końcu pisać. W Metodzie student najpierw słyszy nowe słówko gdy wymawia je lektor, potem sam je wymawia odpowiadając na pytanie lektora, następnie poznaje jego pisownię podczas czytania, aż w końcu uczy się je pisać podczas dyktand i wypracowań.

Czterokrotnie krótszy czas nauki

Na zajęciach słuchacz bierze aktywny udział w lekcji i mówi po angielsku ponad cztery razy więcej, niż przy innych metodach nauczania. Dzięki takiej strukturze kursu oraz maksymalnemu wykorzystaniu czasu lekcji, Metoda redukuje czas nauki do jednej czwartej, co również znacząco obniża koszty nauki. Materiał podzielony jest na krótkie etapy zakończone egzaminami, które warunkują przejście do następnego etapu. Dzięki temu słuchacz jest zawsze w odpowiedniej dla siebie grupie, a także na bieżąco sprawdza swoje postępy w nauce.

Nieśmiałość i przełamanie bariery w mówieniu

Kolejną zaletą Metody Callana jest to, że przełamuje ona nieśmiałość studenta. Wielu studentów podczas nauki języka obcego obawia się mówić. W Metodzie Callana, bazującej w większości na pracy ustnej pytanie - odpowiedź, student jest zmuszany do mówienia, a w konsekwencji szybko pokonuje swój lęk i barierę w mówieniu.

Powtórki podstawą nauki

Największymi wrogami uczenia się są nuda i słaba pamięć. Metoda Callana z łatwością pokonuje nudę dzięki szybkości i dynamice zajęć, a słabą pamięć przy pomocy systemu powtórek materiału. Powtarzanie wszystkiego wiele razy zapewnia nie tylko nabycie płynności mówienia i rozumienia, ale i trwałe zapamiętanie zdobytej wiedzy.

Gwarancja

Studenci mogą ubiegać się o wydanie pisemnego dokumentu gwarantującego zdanie egzaminu Cambridge po odbyciu określonej ilości zajęć. W przypadku niepowodzenia, szkoła udziela pakietu darmowych lekcji.

Brak prac domowych

W Metodzie  nie ma zadań domowych. Ćwiczenia, które zawarte są w książce studenta są zalecane tylko tym, którzy chcą jeszcze bardziej przyspieszyć proces uczenia się.

Starannie dobrane egzaminy po każdym etapie nauki pozwalają na bieżąco sprawdzić postępy w przyswajaniu języka.

ZARASZAMY zespół Perfect English

 

 
Perfect English,
 
projekt strony - Netsi.pl

angielski wejherowo, angielski karwia, angielski reda