Facebook

DLACZEGO UCZYMY METODĄ AVALON?

Jest nowoczesną i bardzo skuteczną metodą nauczania języka angielskiego, w której nie znajdziesz starego słownictwa i mało życiowej tematyki zajęć. Avalon Direct English nauczy Cię szybko mówić, pisać, czytać i myśleć po angielsku.

Lekcje prowadzone metodą Avalon różnią się od tych, które są prowadzone       w innych szkołach.

Studenci cały czas prowadzą konwersacje w języku angielskim z lektorem jak również między sobą. Podczas całych zajęć lektor słucha studentów, poprawia ich błędy i pomaga w wyrażaniu swoich myśli w języku angielskim. W metodzie student najpierw słyszy nowe słówko gdy wymawia je lektor, potem sam je wymawia odpowiadając na pytanie lektora, następnie poznaje jego pisownię podczas czytania, aż w końcu uczy się je pisać.

Zasadniczym elementem zajęć jest ciąg pytań zadawanych przez lektora, na które studenci odpowiadają pełnymi zdaniami zyskując upragnioną swobodę wypowiedzi. Student jest zachecany do mówienia, a w konsekwencji szybko pokonuje swój lęk i barierę w mówieniu.
Powtórki podstawą nauki. Powtarzanie wszystkiego wiele razy zapewnia nie tylko  nabycie płynności mówienia i rozumienia, ale i trwałe zapamiętanie zdobytej wiedzy.

Oprócz samych konwersacji wprowadzane są zajęcia gramatyczne, do których  ćwiczenia znajdują się w podręczniku i stanowią integralną część kursu. Gramatyka to nie teoria, a solidnie przygotowana praktyka.

Zadania domowe należą tu do rzadkości.
Całe zajęcia prowadzone są w języku angielskim, dopuszczalne jest jedynie wprowadzanie gramatyki w języku polskim.

Po każdym etapie nauki przeprowadzane są testy sprawdzające, ukazujące poczynione postępy w nauce.

W trakcie zajęć panuje przyjazna atmosfera sprzyjająca przyswajaniu wiedzy. 
W procesie nauki wykorzystujemy podręczniki stworzone specjalnie do tej metody, a nasi lektorzy przechodzą specjalistyczne szkolenia.

Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu nauki skorzystaj z czterech godzin zajęć próbnych - nie zdecydujesz się, nie płacisz.

Lekcja przebiega  w następujący sposób:

  • Lektor wprowadza i wyjaśnia nowy materiał, a następnie zadaje pytanie.
  • Student odpowiada na pytanie używając nowo poznanego słownictwa.
  • Odpowiadając student z reguły popełnia błąd.
  • Lektor za każdym razem poprawia błędy i wyjaśnia je.
  • Następnie student po raz kolejny próbuje swoich sił.

 

 
Perfect English,
 
projekt strony - Netsi.pl

angielski wejherowo, angielski karwia, angielski reda