Facebook

Kursy maturlane

Kursy maturalne przygotowują do zdania egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym. Celem kursu jest poznanie specyfiki egzaminu, jego struktury, typów pytań oraz wymogów programowych.

Podczas przygotowań uczeń skutecznie opanowuje struktury gramatyczne, umiejętność pisania tekstów, rozumienia ze słuchu oraz swobodnego porozumiewania się w różnorodnych okolicznościach dzięki systematycznemu poszerzaniu słownictwa.

Na zajęciach korzystamy z podręczników opracowanych według wytycznych MEN, z materiałów dodatkowych przygotowanych przez naszych nauczycieli specjalnie pod kątem egzaminu maturalnego oraz z testów autorskich.
Kursy maturlane


Program obejmuje 100 godzin lekcyjnych 50-minutowych i trwa od października do kwietnia (4 lekcje tygodniowo) w grupach od 5 do 6 osób lub od 7 do 10 osób.

Systematycznie monitorujemy postępy w nauce oraz przeprowadzamy próbny egzamin maturaly. Umożliwia to sprawdzenie stanu przygotowania ucznia do egzaminu oraz pozwala na zapoznanie się z formą i przebiegiem przyszłego egzaminu maturalnego.

 

 
Perfect English,
 
projekt strony - Netsi.pl

angielski wejherowo, angielski karwia, angielski reda