Facebook

KURSY GIMNAZJALNE

Zgodnie z rozporządzeniem ministra edukacji od tego roku wszystkich uczniów gimnazjum obowiązuje egzamin z języka obcego. Dotyczy on również drugoklasistów.

Wychodząc naprzeciw potrzebom gimnazjalistów stworzyliśmy "Kurs przygotowujący do egzaminu gimnazjalnego". Kurs ten został opracowany w oparciu o dwa podstawowe elementy. Szybkie oraz efektywne nauczanie umiejętności porozumiewania się w języku angielskim przy jednoczesnym przełamaniu bariery językowej (czyli obawy przed mówieniem) oraz doskonalenie znajomości języka w aspekcie wszystkich umiejętności językowych tj. słuchania, czytania, pisania oraz mówienia.

Na zajęciach lektorzy oraz uczniowie korzystają z podręczników rekomendowanych i zatwierdzonych przez MEN w zakresie nauczania języka angielskiego na poziomie gimnazjum. W przypadku zajęć kładących nacisk na mówienie lektorzy używając niezwykle skutecznych metod bezpośrednich takich jak Avalon.

Podczas zajęc lektorzy używają wyłącznie języka angielskiego. Dodatkowo kilka razy w trakcie semestru zajęcia prowadzone są przez native speakera dzięki czemu kursanci poznają również elementy kultury krajów anglojęzycznych. Po zakończeniu nauki kursanci mogą kontynuować naukę na odpowiednim dla siebie poziomie.

Grupy liczą od 5-6 lub 7-10 osób. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu po 2 godziny (1godz.-50min.)

Opłaty obejmują 52 godziny zajęć  i uiszcza się za cały kurs bądź w dwóch ratach.

W przypadku grup 5-6 osób opłata za cały kurs wynosi 790PLN lub dwie raty po 416PLN za semestr.

W przypadku  grup 5-10 osób opłata za cały kurs wynosi 580PLN lub dwie raty po 312PLN za semestr.

 

Wybrane pytania i odpowiedzi dotyczące egzaminu gimnazjalnego:

 1. Ile czasu będzie trwał egzamin?
  - 90 min

 2. W jakiej formie będzie przeprowadzany egzamin?
  - obwiązuje pisemna forma egzaminu

 3. Jakie umiejętności językowe są brane pod uwage?
  - słuchanie, czytanie i reagowanie językowe

 4. Ile punktów można zdobyć za cały egzamin?
  - 50pkt

 5. Ile punktów można zdobyć za odpowiedź udzieloną prawidłowo?
  - 1pkt, za odpowiedzi na pytania o zdjęcia 2pkt.

 6. Czy egzamin będzie zawierał osobną część gramatyczną?
  - Nie

 7. Czy jednym z poleceń będzie napisanie listu, opowiadania lub rozprawki?
  -  Nie

 8. Jaką ilość tematów należy powtórzyć przed przystąpieniem do egzaminu?
  - 15

 9. W jakim języku będą polecenia do zadań egzaminacyjnych?
  - Język polski

 10. Czy będzie tekst do tłumaczenia?
  - Nie

 11. Jakiego typu zadań można się spodziewać?
  - test wielokrotnego wyboru, zadania "prawda/fałsz", uzupełnianie luk, dobieranie nagłówków do tekstu, układanie zdań w odpowiedniej kolejności i dobieranie opisów do ilustracji

 12. Ile będzie zadań w całym arkuszu egzaminacyjnym?
  -10-15

 

 

 
Perfect English,
 
projekt strony - Netsi.pl

angielski wejherowo, angielski karwia, angielski reda